banner1
banner2
banner3

London - Imperial War Museum

Geschreven door Robert.

In 1917 besloot het toenmalige kabinet dat er een National Oorlogs Museum moest worden opgericht voor het verzamelen van materiaal en informatie met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, die toen nog steeds werd gevochten.

Het museum werd geopend in het Crystal Palace door Koning George V op 9 juni 1920.
Op 7 juli 1936 heropende de hertog van York (Koning George VI) het museum in zijn huidige lokatie het vroegere Bethlem Royal Hospital, ook wel 'Bedlam'genoemd.
IMG 8309
Het museum tijdens de tweede wereld oorlog van september 1940 tot november 1946 gesloten voor het publiek. De kwetsbare collecties werden verplaatst naar winkels buiten Londen. Het merendeel van de verplaatste voorwerpen hebben de oorlog overleefd. Helaas heeft een watervliegtuig, dat heeft gevlogen in de Slag bij Jutland (1916) de oorlog niet overleefd. Het werd vernietigd toen een Duitse bom op 31 januari 1941 op de Naval Gallery viel.

Vanaf 1953 werd de de collecties van het museum uitgebreid met collecties van alle militaire operaties vanaf 1914 waarin Groot-Brittannië of de Commonwealth betrokken zijn geweest.


Het museum staat stampvol met materieel. Soms sta je wat te dicht bij de objecten om een goede foto te maken maar dat neem ik maar op de koop toe.

Net zoals vele 'Imperial' musea's in Engeland is de toegans Gratis!


Adres:

IWM London
Lambeth Road
London SE1 6HZ

http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london/

powered by contentmap