banner1
banner2
banner3

Vossenack - Ehrenfriedhof Vossenack

Geschreven door Robert.

De oorlogsbegraafplaats (Kriegsgräberstätte) van Vossenack is aangelegd op een strategisch punt Hill 470, door het Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorgung gedurende 1949 tot 1952. Vandaag de dag telt het kerkhof 2347 oorlogsslachtoffers, 35 van hen verloren hun leven gedurende naoorlogse operaties als leden van de explosieven opruimingsdienst. In één van de graven rust Veldmaarschalk Walter Model, samen met een andere soldaat.

powered by contentmap